Ga naar de inhoud
Home » Voedselbos

Voedselbos


In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. De biodiversiteit in een tot wasdom gekomen voedselbos is hoog. Er is een grote verscheidenheid aan dieren. Je vindt er zoogdieren, reptielen en amfibieën, tientallen soorten vogels en een grote rijkdom aan insecten. Er is een rijk bosbodemleven. Natuurlijk worden er eetbare soorten bomen en struiken aangeplant, maar een voedselbos is meer dan een bos waar eetbare soorten in staan. Er zit een uitgekiend ontwerp achter naar het voorbeeld van een natuurlijk bos met zeven tot negen vegetatielagen. Overblijvende, eetbare soorten domineren, maar door het extensieve, ecologische beheer is er ruimte voor veel meer soorten.


Het idee achter een voedselbos is, dat er op termijn in alle seizoenen wel iets kan worden geoogst. Stichting Juniper gaat voedselbos aanleggen met het doel daar na enkele jaren allerlei soorten groenten, fruit, kruiden, noten en zaden te oogsten. De producten kunnen worden verkocht en/of worden gebruikt in de lunchroom van de Mauritshoeve. Het streven van Stichting Juniper is om aan te tonen dat een voedselbos van minimaal 5 hectare een stabiele inkomstenbron kan zijn voor een gezin.

Een belangrijke doelstelling van Stichting Juniper is het geven van voorlichting over natuur-inclusieve landbouw in brede zin.

In eerste instantie richten wij ons op leerlingen van basisscholen uit de omgeving, die – na in de klas met lesbrieven te hebben gewerkt – komen helpen met het aanplanten en later kunnen komen kijken hoe het voedselbos zich ontwikkelt. In een later stadium volgen open dagen en excursies in het voedselbos.

Voor dit onderdeel heeft Stichting Juniper contact gezocht met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Er is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met deze stichting, waardoor Juniper kan rekenen op deskundige begeleiding bij ontwerp en realisatie van (een deel van) het voedselbos.