Ga naar de inhoud
Home » Stichting Juniper, de voorgeschiedenis

Stichting Juniper, de voorgeschiedenis

In 2010 kreeg Chantal Bosch het net uitgekomen boek van Martin Crawford (Creating a forest garden, Cambridge 2010) in handen. Het is een verslag van een rendabel voedselbos als alternatief voor boeren, die willen omschakelen van intensieve landbouw/ intensieve veehouderij naar andere vormen van landbouw. Met een goed economisch perspectief dus.

Dit sprak haar als bioloog dusdanig aan, dat zij ging nadenken hoe dit op een plek in Nederland gerealiseerd zou kunnen worden, bij voorkeur op (om te vormen)  hectaren van een te koop komend intensief geëxploiteerd agrarisch bedrijf. Daarbij wilde zij de bouw van een (vierkants) boerderij realiseren, met plek voor een grote voorlichtingsruimte voor volwassenen en 9 -12 jarige scholieren over voedselbossen, met deelname aan plant- en oogstdagen.

Het in 2014 uitgekomen boek ‘Growing Plantation Forests ( P.M. West, Lismore Australia) voegde aan haar idee het planten van een gemengd houtproductiebos toe. Aanplant van nieuwe houtproductiebossen is belangrijk ter stimulering van het gebruik van hout in de sector bouwen en wonen in plaats van o.a. beton. Ook hierover zag zij voorlichting op de vierkantsboerderij voor zich door een in deze materie goed ingevoerde architect aan eindexamenklassen.

Enkele jaren later

Eind 2019 werden de eerste concrete stappen gezet om te komen tot uitvoering van haar ideeën. Chantal zocht contact met verschillende organisaties die behulpzaam zouden kunnen zijn bij de realisering ervan, zoals Stichting Voedselbosbouw Nederland en het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Ook vond zij vier personen die samen met haar een stichting wilden oprichten, Stichting Juniper, met kortweg als doelstelling natuur-inclusieve landbouw en natuur-inclusief bouwen te bevorderen.

In april 2021 werd Stichting Juniper opgericht en tot grote vreugde van het bestuur konden in september 2021, dankzij donaties, 28 ha van een voormalig melkveebedrijf worden aangekocht. Hiermee is een start gemaakt met het concretiseren van het totaalplan.