Ga naar de inhoud
Home » Sichting Juniper is een ANBI stichting

Sichting Juniper is een ANBI stichting

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Stichting Juniper heeft de ANBI status op 1 april 2021 toegekend gekregen van de Belastingdienst. Klik hier om de toekenningsbrief in te zien.

Algemeen nut beogende instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Een stichting hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorwaarde is wel dat de gift in een overeenkomst wordt vastgelegd.

Mocht u financieel willen bijdragen aan het werk van Stichting Juniper neemt u dan contact met ons op, bij voorkeur via ons emailadres info@stichtingjuniper.nl.