Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Nieuwe ontwikkeling

Nieuwe ontwikkeling

Stichting Juniper en de twee stellen voedselbosbouwers Jan Fock en Jore Wisse plus Sam en Lysanne van Bijnen hebben besloten elk hun eigen weg te gaan bij het realiseren van hun idealen voor nieuwe vormen van duurzame voedselproductie.

Op de hoeve aan de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel hebben Juniper en de vier voedselbosbouwers ruim anderhalf jaar intensief samengewerkt. Er zijn ontwerpen gemaakt voor minstens twee voedselbossen, die op termijn elk een voldoende gezinsinkomen moeten opleveren. Met de aanplant van windsingels en productieplantgoed en de aanleg van waterpoelen worden de eerste contouren zichtbaar.

De reden om toch niet in deze vorm en samenstelling door te gaan ligt in een verschillende visie op de invulling van het volledige project. De lange aanlooptermijn die een voedselbos nodig heeft om voldoende inkomen te genereren in combinatie met de vastgoedplannen voor onder andere een landwinkel, theetuin en educatief centrum maakt het volgens de voedselbosbouwers in deze fase te complex om alle doelen waar te maken.

Stichting Juniper gaat de komende tijd kijken of de plannen versimpeld en waar nodig versneld kunnen worden. Initiatiefnemer Chantal Bosch: “We hebben de afgelopen periode heel veel geleerd. Daar zijn we Sam, Lysanne, Jore en Jan dankbaar voor. We bouwen voort op hun vele werk hier.” De voedselbosbouwers kijken elk op welke wijze zij vorm gaan geven aan de doelen voor nieuwe vormen van duurzame landbouw.