Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Pagina 2

Nieuws

Achter de schermen

Op het terrein is nog niet veel te zien, des te meer gebeurt er achter de schermen. Er is ecologisch, archeologisch en bodemonderzoek gedaan en er wordt een inrichtingsplan gemaakt voor het voedselbos. Daarnaast is er contact gelegd met enkele scholen in Kaatsheuvel. Het verheugt ons dat daar belangstelling is om betrokken te worden bij het voedselbos.

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Stichting Juniper is verheugd over een nieuwe stap:

Zij heeft eind januari 2022 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Stichting Voedselbosbouw Nederland. Het doel van de overeenkomst is te komen tot een deskundig ontwerp en een gefaseerde realisatie van voedselbos ter grootte van in eerste aanleg 10 ha. op onze percelen.

Drone-video van het aangekochte terrein

Deze video, gemaakt met behulp van een drone, laat het terrein zien zoals het er nu uitziet. De eerste grote verandering die eraan komt, is de sloop van de oude stallen. De vrijkomende materialen zullen zoveel mogelijk voor hergebruik worden aangewend.

Stichting Juniper heeft eerste grond gekocht

Op donderdag 23 september 2021 is de Akte van Levering gepasseerd van Roestelbergseweg 4 in Kaatsheuvel.  Met de aankoop van dit voormalige veeteeltbedrijf van 28 ha. kan Stichting Juniper nu daadwerkelijk aan de slag met haar plannen voor natuurinclusieve landbouw en natuurinclusief bouwen.

Stichting Juniper is opgericht

Op donderdag 1 april 2021 is de Akte van Oprichting van Stichting Juniper gepasseerd bij notariaat Schäfer in Eindhoven. Hiermee is een belangrijke stap gezet om te kunnen komen tot het realiseren van de doelstellingen van de stichting.