Meteen naar de inhoud
Mauritshoeve
Stichting Juniper
- stimuleert natuur-inclusieve landbouw en natuur-inclusief bouwen -

Foto Saxifraga - Jan van der Straaten

Voedselbos
Stichting Juniper
- stimuleert natuur-inclusieve landbouw en natuur-inclusief bouwen -
Houtbos
Stichting Juniper
- stimuleert natuur-inclusieve landbouw en natuur-inclusief bouwen -
previous arrow
next arrow

Stichting Juniper

Stichting Juniper heeft als doelstelling natuur-inclusieve landbouw en natuur-inclusief bouwen te bevorderen.  Zij wil dit bereiken door agrarische gronden aan te kopen en deze in te richten volgens de meest recente milieuvriendelijke en duurzame inzichten. Gedacht wordt aan voedselbos, gemengd houtproductiebos, ecologische moestuin en kleinvee. Het geheel zal bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. In de hoeve die als hoofdzetel van de stichting gaat fungeren, is ook plaats voor een voorlichtingscentrum.

Natuur-inclusieve landbouw

Bij natuur-inclusieve landbouw is het uitgangspunt dat de natuur mag worden gebruikt, voor de productie van voedsel en gewassen, maar dat je de natuur ook spaart en waar mogelijk versterkt. De landbouw wordt bedreven binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Dit betekent ook dat er geen kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie gebruikt zullen worden. Deze vorm van landbouw zorgt voor meer biodiversiteit, zoals een grotere rijkdom aan bodemleven, zoogdieren, vogels, hagedissen, amfibieĆ«n en insecten. Bij alle beslissingen op en rond een bedrijf rekening houden met de natuur, zorgt voor een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem, en uiteindelijk, zo leert de ervaring, voor een rendabele landbouw op lange termijn.

Natuur-inclusief bouwen

Bij natuur-inclusief bouwen is breed aandacht voor natuur- en milieu-aspecten. In de eerste plaats bij de bouwwerken zelf. Bij bouw (en ook bij renovatie) wordt gebruik gemaakt van lokale en natuurlijke materialen. Hout, gekapt uit duurzaam beheerde bossen, wordt gebruikt als hoofddraagconstructie, zodat het gebouw CO2 kan opslaan. Het gebouw vormt als het ware een depot waarbij alle materialen, componenten en producten gedocumenteerd zijn en door de demontabele verbindingen beschikbaar zijn voor toekomstig hergebruik. De gebouwen zullen energie positief worden, door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, die direct op locatie worden gewonnen, beheerd en opgeslagen. Regenwater wordt opgevangen en gebufferd in een waterbassin, zodat dit water vervolgens gebruikt kan worden voor irrigatie en het doorspoelen van de toiletten. Daarnaast zal zowel het welbevinden als de biodiversiteit worden gestimuleerd door aantrekkelijke, groene verblijfs- en gebruikszones in en rondom het gebouw.

Achtergrond van de naam Juniper

De jeneverbes ofwel Juniperus is een naaldboom. Verschillende aspecten van deze boomsoort zijn terug te vinden in de doelstellingen van Stichting Juniper. Het hout van de boom werd gebruikt als dragend skelet bij de bouw van de beroemde tempel van Salomo in de tiende eeuw B.C. Het Juniperushout bevat hars dat naar eucalyptus geurt; om die reden is het weinig bevattelijk voor aantasting door insecten en schimmels en werd het ook daarom voor de bouw van de tempel gebruikt. De boom heeft in vervuilde grond een groot reinigend vermogen. Het hout, de bladeren en de bessen waren vaste onderdelen in de huisapotheek. Nog altijd wordt Juniperus in de natuurgeneeskunst en in de homeopathie medicinaal gebruikt. In de keuken worden de bessen vooral in gedroogde vorm toegepast, bijvoorbeeld als specerij bij zuurkool.

Aan de oprichting van de stichting is een  traject voorafgegaan, dat al in 2010 begon. Lees er hier meer over.

Zie voor missie, doelstellingen en financieel beleid het Beleidsplan van Stichting Juniper.

Zie voor het RSIN en het overzicht bestuursleden van Stichting Juniper het Uittreksel van de Kamer van Koophandel.